W ramach działalności naukowej Instytut Technologii Informatycznych zajmuje się opracowaniem i przygotowaniem do druku czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Aktualnie najważniejszym czasopismem wydawanym przez Instytut jest JAISCR (Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research, ISBN 978-83-62916-14-6), kwartalnik o wysokiej punktacji wynoszącej 140p. Jego wydawcą jest SAN oraz Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych, a redaktorem naczelnym prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski.

W latach 2012-2017 wydawano czasopismo ACSM (Journal of Applied Computer Science Methods).

W Instytucie Technologii Informatycznych opracowano i wydano szereg monografii, prezentujących rezultaty badań naukowo-badawczych pracowników ITI, szczególnie w latach 2008-2016.

W latach minionych w Instytucie Technologii Informatycznych zgłoszono kilka wniosków patentowych.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym dorobkiem publikacyjnym i punktowym, korzystając z wykazu naszych publikacji oraz z danych w profilu PBN.


Ważne linki

Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research

ICAISC Zakopane

Journal of Applied Computer Science Methods