Ewaluacja 2017 – 2021

Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk w ramach poprzedniej ewaluacji intensywnie publikował prace naukowe, co przyczyniło się do uzyskania kategorii B, jednej z najlepszych wśród uczelni niepublicznych. W ramach ewaluacji 2017 – 2021 Instytut jeszcze bardziej zaktywizował działalność naukową, publikując prace w najlepszych czasopismach światowych, takich jak: IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, IEEE Transactions on Cybernetics, Information Sciences, Applied Soft Computing, The Proceedings of National Academy of Sciences, Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research i innych. Łącznie pracownicy Instytutu opublikowali 14 prac w czasopismach oraz materiałach z listy CORE za 200 pkt oraz 26 prac w czasopismach i materiałach konferencyjnych za 140 pkt, zgodnie z rozporządzeniem MEiN, uzyskując średnio 536,68 punktów. Poniżej przedstawiono jedynie najwyższe oceny punktowe wchodzące do ewaluacji 2017 – 2021:


Aktualnie w Instytucie trwają intensywne prace zmierzające do utrzymania wysokiej aktywności publikacyjnej z myślą o ewaluacji 2022 – 2025.


Wyniki algorytmu ewaluacyjnego

Informatyka techniczna i telekomunikacja